مجله‌ی مهندسی عمران

هدف از انتشار مجله‌ی مهندسی عمـران درج و انعکاس تحقیقـات جدید در زمینـه‌ی مهندسی عمران است که شامل زمینه‌هایی نظیر: مهندسی سازه، مدیریت ساخت، محیط زیست، ژئوتکنیک، بزرگراه، راه آهن، حمل و نقل، آب و... است.

این مجله سعی برآن دارد که نقش سازنده‌یی برای تبادل اطلاعات بین علاقه مندان به اصول ساخت و ساز و طراحی مهندسی ایفا نماید و غالباً در برگیرنده‌ی پژوهش‌های مختلف مهندسی عمران و کاربردهای مرتبط با این حوزه است.

تأکید این مجلـه بر تحقیقـات تحلیلی، تجـربی و عددی است که غالباً از نظر محققان و مهندسان حوزه‌ی مهندسی عمران دارای اهمیت خاصی هستند.

سالانه 2 یا 3 شماره از مجلات علمی و پژوهشی شریف به مهندسی عمران اختصاص دارد.

تماس با ما | درباره ما | صفحه اصلی
دانشگاه صنعتی شریف - مجله علمی شریف